Uslovi najma

1. UNI LINE Novi Sad daje na korišćenje vozilo navedeno na drugoj strani ugovora na vreme i uz uslove utvrđene ovim Ugovorom o najmu.

2. Potpisivanjem ovog Ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju i sa punim tankom benzina, ako nije drugacije navedeno u Ugovoru.

3. Korisnik se obavezuje da ce platiti benzin utrošen u toku najma.

4. Korisnik se obavezuje da ce vozilo vratiti sa svim gumama, alatom, dokumentima, standardnom i dodatnom opremom sa kojom je vozila i preuzeo.

5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenom datuma ili ranije na zahtev UNI LINE Novi Sad. U slučaju da želi produžiti najam, korisnik će zatražiti saglasnost UNI LINE bar 24 časa unapred i istovremeno ce uplatiti dodatni depozit.

6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je na ovom ugovoru navedena kao drugi vozač, u slučaju da ima sve potrebne kvalifikacije i dokumenta.

7. Vozilo se ne sme koristiti:

•  za placeni prevoz robe i putnika

•  za šlepanje drugih vozila

•  za sportska takmicenja

•  ako je korisnik pod uticajem alkohola i narkotika

•  ako je pretovareno, odnosno ako se u njemu nalazi više putnika nego što je dozvoljeno zakonom za odredeni tip vozila

•  za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, te kabastog materijala koji može oštetiti vozilo.

8. Korisnik ne može ustupiti svoje pravo po ovom Ugovoru niti sme prodati (otuditi) vozilo ili pojedine delove vozila.

9. Korisnik se obavezuje da nece prelaziti granicu Srbije bez prethodne saglasnosti UNI LINE Novi Sad.

10. Ako korisnik prekoraci ugovoreni rok vracanja vozila bez prethodne saglasnosti UNI LINE-a, vozilo ce se smatrati ukradenim, o cemu ce UNI LINE Novi Sad obavestiti policiju.

11. Korisnik se obavezuje da ce za vreme trajanja najma voditi brigu o tehnickoj ispravnosti vozila, da ce redovno proveravati tecnost za hladenje, ulje, pritisak u gumama, te da ce vršiti neophodne zamene ulja. Troškovi koje korisnik može imati u vezi sa ovim radnjama, mogu se priznati korisniku uz prethodnu saglasnost UNI LINE Novi Sad i uz priložene racune. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem vozila.

12. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu koje izazove nepravilnim korišcenjem vozila (korišcenjem vozila van puteva i sl.) bez obzira da li je platio osiguranje ili ne. Korisnik ce se teretiti za troškove šlepanja oštecenog vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitak prihoda po tom vozilu prilikom popravke. Korisnik ce takode snositi troškove koje UNI LINE Novi Sad može imati prema trecim licima a koji su izazvani nepravilnim korišcenjem vozila od strane korisnika.

13.  Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma, koje prouzrokuje korisnik ili neko trece lice, a u slucaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozackim dokumentima. U slucaju štete trecim licima korisnik ce snositi sve troškove koje UNI LINE Novi Sad može imati po tom osnovu.

14.Korisnik se obavezuje da ce u vreme najma kad ne koristi vozilo, obavezno zakljucavati vozilo i aktivirati alarmni ili bezbednosni sistem (ukoliko ga vozilo poseduje) i kljuceve uzeti sa sobom. U toku najma, ukoliko dode do kvara na bezbednosnom sistemu, korisnik je dužan da obavesti i javi se sa vozilom u UNI LINE Novi Sad. Po završetku najma, korisnik je obavezan da vrati kljuceve i dokumenta ili nakonadi gubitak istih .

15. Korisnik oslobada UNI LINE Novi Sad svake odgovornosti za kradu, oštecenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu, i u vreme trajanja najma i po vracanju vozila iz najma. Korisnik se obavezuje da nece teretiti UNI LINE Novi Sad za kradu ili gubitak imovine.

16.  Za vreme trajanja najma korisnik ce sam snositi troškove garažiranja, parkiranja, kazni za prekršaje u saobracaju, kao i druge troškove koji nisu redovni.

17.  Korisnik nece snositi troškove mehanickih kvarova na vozilu ako je preduzeo potrebne mere da ne dode do takvih kvarova.

18.  UNI LINE Novi Sad ne snosi nikakve posledice prouzrokovane kvarom za vreme njegovog korišcenja.

19.  U slucaju oštecenja plombi, kvara na kilometar brojacu ili vozilu klijent je dužan da obustavi vožnju i da o tome obavesti UNI LINE Novi Sad od koga ce dobiti uputstva za dalji postupak.

20.  Korisnik se obavezuje da ce sve troškove po ovom Ugovoru o najmu platiti u zakonom predvidjenom roku ili kako je naznaceno na racunu.

21.  Vozilo je osigurano po osnovu a) auto-kasko i b) auto-odgovornosti.

22.  Ako je vozilo korišceno potpuno u skladu sa uslovima i odredbama ovog Ugovora, odgovornost klijenta za štete na vozilu je ogranicena na iznos franšize, navedene u cenovniku UNI LINE Novi Sad. U slucaju da je korisnik prihvatio placanje otkupa franšize po ovom Ugovoru potpuno se iskljucuje odgovornost korisnika za štete na iznajmljenom vozilu. Otkup franšize ili franšiza ne oslobada korisnika od odgovornosti za slucajeve navedene u stavovima 12. i 13.

23.  Ako korisnik prihvati uslove osiguranja od smrti i povreda (PAI) što se oznacava potpisom klijenta na prednjoj strani ovog Ugovora u odgovarajucu rubriku korisnik ce ostvariti pravo na ovo osiguranje prema odredbama Ugovora o licnom osiguranju sklopljenog izmedu UNI LINE Novi Sad i osiguravajuceg zavoda, cime se oslobada UNI LINE Novi Sad od bilo kakvih ucestvovanja u isplati štete.

24.  Korisnik se obavezuje da ce u slucaju udesa-nezgode štititi interese UNI LINE Novi Sad time što ce:

•  zabeležiti imena i adresu ucesnika u nezgodi

•  obezbediti ili skloniti vozilo na sigurno mesto pre nego što ga napusti

•  obavestiti UNI LINE Novi Sad o nezgodi i podneti izveštaj o šteti

•  pozvati i sacekati organe saobracajne policije da izvrše službeni uvid

Ako korisnik propusti da u slucaju nezgove preduzme navedene mere, bice odgovoran za sve posledice i štete koje UNI LINE Novi Sad može imati zbog toga.

25.  Zvanicni objavljeni cenovnik UNI LINE Novi Sad koje je na snazi sklapanja ovog Ugovora, predstavlja sastavni deo ovog Ugovora.

26.  Izmene uslova i odredaba ovog Ugovora moguce su samo uz pismenu saglasnost obe strane.

27.  U slucaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.