Rent a car Novi Sad - Najam sa vozačem

Najam sa vozacem

Prevoz sa putničkim automobilom

4 sedišta za putnike - popust 10% na online rezervaciju
Beograd aerodrom Nikola Tesla - Novi Sad 8.000,00 RSD
Novi Beograd –Novi Sad 9.000,00 RSD
Beograd grad–Novi Sad 10.000,00 RSD
Budimpešta grad | aerodrom - Novi Sad 25000 RSD
Budimpešta grad | aerodrom - Beograd 35000 RSD
Beč grad | aerodrom - Novi Sad 50000 RSD
Beč grad | aerodrom - Beograd 60000 RSD
Zagreb grad | aerodrom - Novi Sad 35000 RSD
Zagreb grad | aerodrom - Beograd 35000 RSD
Temišvar grad | aerodrom - Novi Sad 20000 RSD

Prevoz kombi vozilom

8 sedišta za putnike - popust 10% na online rezervaciju

Beograd aerodrom Nikola Tesla - Novi Sad 10000,00 RSD
Novi Beograd - Novi Sad 11000,00 RSD
Beograd grad - Novi Sad 12000,00 RSD
Budimpešta grad | aerodrom - Novi Sad 37000,00 RSD
Budimpešta grad | aerodrom - Beograd 49000,00 RSD
Beč grad | aerodrom - Novi Sad 68000,00 RSD
Beč grad | aerodrom - Beograd 80000,00 RSD
Zagreb grad | aerodrom - Novi Sad 49000,00 RSD
Zagreb grad | aerodrom - Beograd 49000,00 RSD
Temišvar grad | aerodrom - Novi Sad 30000,00 RSD
Prevoz putnika od tačke A do tačke B u inostranstvu na upit