Patrola kroz banje Srbije - 8 deo

Patrola kroz banje Srbije - 8 deo Subota - 20. oktobar, sunčano jutro Temperatura u Vrnjačkoj Banji je trenutno 27 stepeni. Subjektivni osećaj je kao da je 25 stepena. Vlažnost vazduha je 22% i duva vetar od 1.9 m/s. Saobraćaj do ove lokacije je srednjeg intenziteta i odvija se bez zastoja. Trenutno nema radova i na ovoj lokaciji sve trake kolovo... Read more

Patrola kroz banje Srbije - 7 deo

Patrola kroz banje Srbije - 7 deo Subota - 20. oktobar, sunčano jutro Temperatura u Vrnjačkoj Banji je trenutno 27 stepeni. Subjektivni osećaj je kao da je 25 stepena. Vlažnost vazduha je 22% i duva vetar od 1.9 m/s. Saobraćaj do ove lokacije je srednjeg intenziteta i odvija se bez zastoja. Trenutno nema radova i na ovoj lokaciji sve trake kolovo... Read more

Patrola kroz banje Srbije - 6 deo

Patrola kroz banje Srbije - 6 deo Subota - 20. oktobar, sunčano jutro Temperatura u Vrnjačkoj Banji je trenutno 27 stepeni. Subjektivni osećaj je kao da je 25 stepena. Vlažnost vazduha je 22% i duva vetar od 1.9 m/s. Saobraćaj do ove lokacije je srednjeg intenziteta i odvija se bez zastoja. Trenutno nema radova i na ovoj lokaciji sve trake kolovo... Read more

Patrola kroz banje Srbije - 5 deo

Patrola kroz banje Srbije - 5 deo Subota - 20. oktobar, sunčano jutro Temperatura u Vrnjačkoj Banji je trenutno 27 stepeni. Subjektivni osećaj je kao da je 25 stepena. Vlažnost vazduha je 22% i duva vetar od 1.9 m/s. Saobraćaj do ove lokacije je srednjeg intenziteta i odvija se bez zastoja. Trenutno nema radova i na ovoj lokaciji sve trake kolovo... Read more

Patrola kroz banje Srbije - 4 deo

Patrola kroz banje Srbije - 4 deo Subota - 1. septembar, jutro, Vrnj. Banja - veliki park . Temperatura u Banji je trenutno 28 stepena. Subjektivni osećaj je kao da je 28 stepena. Vlažnost vazduha je 10% i duva vetar od 2.3 m/s. Na putu se prisutan saobraćaj srednjeg intenziteta. Saobraćaj do ove lokacije je srednjeg intenziteta i odvija se bez... Read more
Predrag Bozic Laravel developer
Predrag Božić
Laravel - Vue developer
Video Blog - Blogulice ili "Blog sa ulice" Novog Sada predstavljaju pokušaj da spojimo priloge iz saobraćaja i nadrealistički humor, pa da uz naše priloge počnete dan u vedrom raspoloženju i uz to saznate nešto bitno i aktuelno vezano za saobraćaj i vozače u našem gradu.