Patrola od Novog Sada do Bijeljine (BiH) - etapa 1